Laadimine...
banner
 Tänane horoskoop.
Ei ole registreerinud? Tee seda! Unustasid oma andmed? Küsi! kasutajanimi: parool:
otsing
hindamine
pealeht
sinu pildid
sinu konto
sinu profiil
postkast
kontaktid
koolid
sobivus
horoskoop
blogid
testid
skinnid
jututuba
foorum
videod
statistika
küsitlused
SMSid
top mehed
top naised
lisatud
arutletud
töödeldud
erilised
keelatud
paarid
klubid
albumid
mängud
graffiti
Pokker
TV2ME
kkk
reeglid
saidist
moded
kontakt
reklaam
DriveBy
Kampaaniad
avaleheks
Soovitame:
FireFox
WRC FeissBuuk

Reeglid

Igaüks, kes registreerib ennast Rate2me kasutajaks, on tutvunud reeglitega ja nõustub saidil viibides neid täitma.

Saidi kasutamise kord

Rate2me omanikud garanteerivad, et ei avalda sinu Rate2me saidil olevat/olevaid pilti/pilte online või offline väljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seadust. Rate2me omanikud jätavad endale õiguse kasutada sinu Rate2me-s olevat/olevaid pilti/pilte oma eesmärgil ilma sinu nõusolekuta tingimusel, et pildi kasutamine pole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Rate2me teenus on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. Rate2me omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Rate2me omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.

Neil, kes pole nõus Rate2me reeglitega, palume mitte kasutada Rate2me lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral.

Juhul, kui Rate2me omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele Rate2me kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik.

Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.

Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms. Konkreetsed pretensioonid palume edastada moderaatoritele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna isikuga, k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel, või muu tõendusmaterjal.

Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine postkasti, foorumisse või Rate2me kasutajate piltide kommentaariveergu. Keelatud on rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud ebaeetilist või seadusega vastuolus olevat. Rate2me teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu.

Keelatud on piltide hindamine, kontode vaatamine jne. programmide ja skriptide abil. Keelatud on ka edetabeli manipuleerimine nii, et lased oma sõpradel või sugulastel "konkurendid" halbade hinnetega madalamale hinnata. Kes seda regulaarselt teha üritavad, need sattuvad häbiposti ja nende pilte ei lasta enam edetabelisse sisse.

Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Rate2me kasutajate privaatsust ja võimalust saiti mugavalt kasutada.

Reeglite rikkumise korral – vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse rikkujale karistus. Väga kerge tahtmatu rikkumise korral võib kasutaja saada moderaatori poolt hoiatuse. Moderaatori märkus või hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral Rate2me reeglite vastu blokeeritakse kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta.

Piltide lisamise kord

Lisatav pilt peab olema JPG formaadis. Pilt peab täitma terve pildiruumi (keelatud on skännimisel jäänud valge ääris ümber pildi). ja olema vertikaalses asendis.

Pildil peab olema inimene ja ta nägu peab olema nähtav. Inimene peaks olema pildi esiplaanil: näiteks klassipildid sellele reeglile ei vasta. Pildi lisamisel palume tähelepanu pöörata pildi kvaliteedile ja suurusele. Liiga väikseid, uduseid või häguseid pilte moderaatorid ei aktsepteeri.

Kui pildil on mitu inimest, peab pildi omanik ennast pildil esile tooma, märkides oma täpse asukoha kas pildil või pildi all. Õigeks esiletoomiseks loetakse, kui konto/pildi omanik on tuvastatav ka ainult pilti ja pildiallkirja vaadates. Allkiri võib olla nii eesti kui ka inglise keeles.

Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos on liiga erootiline, määravad moderaatorid. Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine).

Keelatakse narkootikume eksponeerivad või alkoholi/suitsetamist seadusevastaselt (alla 18 eluaastat) eksponeerivad pildid. Täisealiste kasutajate puhul võib moderaator pildi keelata, kui pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi allkirjaga õhutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või on narkootikume propageeriv. Samuti keelatakse vesipiibuga pildid.

Keelatud on lastepildid vanuses 0 – 6 a (k.a.). Lastepildiks loetakse alla 7 aasta vanuse inimese pilti, juhul kui kontoomanik pole just 7-10 aastane arvutikasutaja. Samuti on lastepilt see, kui 25 aastane kasutaja lisab pildi ajast, mil ta oli 10. Kui aga 10 aastane kasutaja lisab enda pildi, on see ok.

Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis või pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka äriettevõtte või fotovalmistaja (s.h. pildi töötleja või töötlemisega tegeleva grupi) logo pildi äärel. Kui Rate2me kasutajakonto nimi ja konto ise ei sisalda reklaami, siis on lubatud selle konto nime näitamine pildil ja pildi all nii omanikuna kui ka valmistajana/töötlejana, niisama kirjutatuna kui ka vormis "made by..." Nii piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright märki ©.

Keelatud on pildid, kus töötluse tulemusena pole pildi omanik enam äratuntav, töötlus moonutab pilti liigselt või tugevalt ärritab silmi. Samuti on keelatud mitme pildi kokkumonteerimine. Võõraste taustade kasutamine on lubatud, kui see on tehtud korralikult, maitsekalt ja pilti mitte solkimata. Lubatud on veel töötlus, mis parandab pildi kvaliteeti (parandab fookust/teravust/balanssi). Pildi omanik peab alati olema selgelt arusaadav.

Ühte ja sama pilti saab lisada kontole vaid ühe eksemplari.

Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate, samuti võõraste piltide lisamine. Keelatud on pildid kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad õigused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.)

Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi Rate2me-s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage meile siin lehel, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega “rikkuja” ja kontoomaniku konto aadressriba märkega “konto omanik”. Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid.

Kui pildil olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pilti avaldada ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik..

Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile. Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka need pildid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt ebasündsad või võivad kedagi kahjustada.

Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle otsustavad Rate2me moderaatorid.

Pildi allkiri pole õige koht moderaatoriga vaidlemiseks, see toob kaasa pildi keelamise. Kui teil on küsimusi reeglite kohta, pöörduge nendega vastavasse foorumiteemasse foorumi “Rate2me arutelu” alamrubriigis või mõne moderaatori poole.

Muud reeglid

Foorumi reeglid on foorumi leheküljel.

Jututoas ei ole vaja kirjutada läbivalt suurtähtedega, sest seda nimetatakse karjumiseks ja see on ebaviisakas. Ropendamine ja solvamine on keelatud. Reklaam ja spämm on samuti keelatud.

   
© 2011 - 2017 Rate2me - all rights reserved. Versioon: 5.4.1 , Info statistika ja reklaami kohta >>
Tasulised pildid:

Veel »

banner